Co nabízím

 • Profesionální péče o vaše dítě/děti v době, kdy se mu/jim nemůžete z jakéhokoliv důvodu věnovat.
 • Hlídání dětí od narození do 4. třídy ZŠ.
 • Pravidelné hlídání.
 • Příležitostné (akutní) hlídání.
 • Dlouhodobé hlídání.
 • Celodenní hlídání.
 • Celonoční hlídání.
 • Hlídání 24 hodin denně, víkendy, svátky.
 • Hlídání nemocných dětí - dohled na klidový režim.
 • Hlídání ve vaší domácnosti.
 • Hlídání v mé domácnosti.
 • Vyzvedávání ze školky, školy.
 • Dohled na domácí přípravu do školy, domácí úkoly.
 • Doprovod na zájmové kroužky.
 • Ranní vypravení do školky, školy.
 • Hlídání v dětských centrech (mateřská centra, dětské koutky, zábavná - hrací centra,...).
 • Hlídání dětí hotelových hostů.
 • Hlídání na společenských akcích, večírcích, svatbách, golfových a jiných turnajích.
 • Doprovod na dovolenou, služební cestu.
 • Hlídání od jednoho dítěte.
 • Hlídání ve skupinách - maximálně 6 dětí.
 • Doučování žáků 1. stupně ZŠ - všechny předměty

Pro své chůvy zajišťuji školení první pomoci.

Do rodin docházejí pouze proškolené a zkušené chůvy. V jedné rodině zůstává vybraná chůva - chůvy se nestřídají.


Kontakt

Hana Hudičáková
Profesionální chůva
Plzeňská 51, 370 04 České Budějovice
+420 602347976