Vážení a milí rodiče, je doba zápisů do základních škol. Pro vaše děti i vás rodiče je to významná událost. Po zápisu už není dítě předškolák, ale budoucí prvňák. Děti se k zápisu do školy připravují v předškolních třídách MŠ v rámci vzdělávacího programu. Pokud dítě do školky z nějakého důvodu nechodí, je na vás rodičích s ním tyto dovednosti rozvíjet. I v tomto vám může pomoci dobrá chůva. Některé děti mohou mít odložen nástup do školy, ať už ze zdravotních, či jiných důvodů. Ve většině případech vaše šikovné, zvídavé děti vše brzy doženou. :)

Dovednosti předškoláka:

  1. Fyzická a pohybová vyspělost
  2. Samostatnost
  3. Řečové a komunikativní dovednosti
  4. Koordinace ruky a oka, jemná motorika
  5. Rozlišování zrakových a sluchových vjemů
  6. Zvládnutí jednoduchých myšlenkových operací a orientace v základních matematických pojmech
  7. Schopnost si pamatovat, učit se a udržet pozornost
  8. Sociální samostatnost
  9. Tvořivost
  10. Orientace ve světě i v životě

Kontakt

Hana Hudičáková
Profesionální chůva
Plzeňská 51, 370 04 České Budějovice
+420 602347976