Kodex výchovy a péče

Motto: Hra je nejdůležitější a nejpřirozenější činnost dítěte.

 • Pečovat o svěřené dítě řádně a zodpovědně s cílem aktivně a kreativně rozvíjet všestranné schopnosti dítěte.
 • Vytvořit bezpečné prostředí pro dítě, řídit se zásadami prevence úrazů.
 • Pečovat o svěřené dítě v době a v místě, na kterém se chůva shodla s rodiči dítěte.
 • Respektovat a dodržovat výchovná pravidla a zvyky rodiny.
 • Udržovat kontakt s rodiči dítěte, průběžně je informovat o činnosti a vývoji dítěte, upozornit na zvlášnosti a odchylky chování dítěte.
 • Zachovávat absolutní diskrétnost vůči klientovi.
 • Respektovat osobnost a individualitu dítěte.
 • Respektovat fyzické a duševní zdraví dítěte.
 • Dbát na čistotu a pořádek v okolí dítěte a dodržovat hygienické zásady.
 • Podporovat a pozitivně motivovat zábavnou formou dítě v rozvoji jeho dobrých vlastností, tvořivosti, rozumových a sociálních dovedností.
 • Vést dítě k samostatnosti (jídlo, úklid hraček, sebeobsluha), ohleduplnosti k lidem, přírodě a sobě samým.

Kontakt

Hana Hudičáková
Profesionální chůva
Plzeňská 51, 370 04 České Budějovice
+420 602347976